Až 500 eur za tip

Čo vás čaká pri predaji nehnuteľnosti?

Ak sa rozhodnete zveriť predaj nehnuteľnosti našej realitnej kancelárii, odpadnú vám mnohé povinnosti. Na základe aktuálnej situácie na realitnom trhu spolu stanovíme predajnú cenu. Pripravíme prezentáciu nehnuteľnosti (fotografie/video/text inzerátu) a zverejníme ju na realitných portáloch i našej webovej stránke. Vybraný maklér bude odpovedať na otázky záujemcov a dohadovať termíny obhliadok. Po získaní kupujúceho zabezpečíme všetky úkony spojené s predajom vašej nehnuteľnosti a následným prepisom, odovzdaním a odhlásením.

Chcem predať nehnuteľnosť

Čo vás čaká pri kúpe nehnuteľnosti?

Pri kúpe nehnuteľnosti si treba stanoviť priority a byť pripravený aj na kompromisy. V našej realitnej kancelárii vám pripravíme analýzu lokálneho trhu a prehľad vhodných nehnuteľností. Absolvujeme s vami obhliadky, upozorníme vás na výhody aj nevýhody konkrétnych ponúk. V prípade záujmu pripravíme zmluvy, financovanie a kompletne zastrešíme prevod a odovzdanie nehnuteľnosti a úkony s tým spojené. Kúpu vieme uskutočniť aj na diaľku cez splnomocnenú osobu.

Zobraziť našu ponuku

Čo vás čaká pri prenájme nehnuteľnosti?

Pre našich klientov poskytujeme služby sprostredkovanie prenájmu, či už vlastníte nehnuteľnosť na prenájom alebo ste v role nájomcu. V našom portfóliu máme nielen byty či rodinné domy, ale aj obchodné priestory, kancelárie či sklady. Základom úspešného prenájmu je vyvážená zmluva, ktoré obsahuje presne vymedzené a férové podmienky pre obe strany. Našu najlepšou vizitkou je, že pre viacerých klientov prenajímame ich nehnuteľnosti už niekoľko rokov.

Napíšte nám

Doplnkové služby

S kúpou nehnuteľnosti alebo so zmenou vlastníkov či rozparcelovania pozemkov sú spojené viaceré úkony. Vyžadujú sa znalecké posudky, služby právnika, finančného poradcu alebo geodeta. Preto spolupracujeme s overenými odborníkmi z daných oblastí, ktorí dlhodobo a profesionálne spracúvajú potrebné podklady pre našich klientov.

Napíšte nám

Majetkoprávne vysporiadanie

Pre klientov zabezpečujeme zameranie geometrických plánov pre majetkoprávne vysporiadania alebo pre zriadenie vecného bremena. Identifikujeme vlastníkov pozemkov a ich pobyt na základe listov vlastníctva, PKN, na REGOB, na obecných úradoch, na matrikách, na farských úradoch. Rokujeme s vlastníkmi o vysporiadaní pozemkov a postaráme sa aj o zmluvnú dokumentáciu, kúpne a iné zmluvy a overenie podpisov. V prípade neznámych vlastníkov komunikujeme so Slovenským pozemkovým fondom pre vysporiadanie vlastníctva formou odkúpenia alebo prenájmu.

Ďalšie služby spojené s vysporiadaním pozemkov

– vypracovanie návrhov na vklad a ich podanie do katastra nehnuteľností
– zabezpečenie vypracovania znaleckých posudkov
– zabezpečenie vypracovania a zaslanie návrhu na dedičské konanie na okresný súd
– spolupráca s notárom pre urýchlenie dedičského konania
– zabezpečenie podania na súd pre zrušenie spoluvlastníctva
– rokovania s urbárskymi spoločnosťami

Napíšte nám

Orientačná cenová ponuka

Identifikácia vlastníkov dotknutých pozemkov vlastník: 10 eur/1 vlastník
Oslovenie vlastníka písomnou výzvou alebo telefonicky: 10 eur/1 vlastník
Oslovenie vlastníka - osobná návšteva: 20 eur/1 vlastník
Príprava a výroba kúpnej zmluvy: od 150 eur
Príprava a výroba návrhu na vklad: 30 eur/1 vlastník
Realizácia podpísania kúpnej zmluvy/nájomnej zmluvy: 50 eur/1 vlastník
Realizácia zápisu kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností: 20 eur/1 vlastník
Poznámka: V prípade osobných návštev sa k jednotkovej cene za oslovenie vlastníka - osobná návšteva pripočítava cena za dopravu a to vo výške určenej výpočtom cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla podľa tabuľky uvedenej na stránke http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/cestovne-nahrady-pri-pouziti-vlastneho-vozidla.php - podľa adresy vlastníka.

Zistite bezplatne hodnotu svojej nehnuteľnosti

Získajte bezplatne cenový odhad vašej nehnuteľnosti už za pár sekúnd. Máme profesionálne nástroje a postupy, ako určiť reálnu cenu vašej nehnuteľnosti. Stačí vyplniť základné údaje.

Zvoľte druh nehnuteľnosti


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.