Až 500 eur za tip

Žilinské sídlisko Solinky je príkladom moderného mestského života. Patrí medzi najväčšie sídliská v meste a vidíme tu moderné urbanistické plánovanie so širokou ponukou možností trávenia voľného času.

 Realitný pohľad

Sídlisko sa pomyselne delí na dve časti. Prvá časť je pôvodná výstavba z 80. a 90. rokov a južnejšiu časť sídliska tvoria nákupné strediská, za ktorými je ukrytá relatívne nová lukratívna časť s rodinnými domami. Väčšina panelákov na sídlisku Solinky už prešla vonkajšou rekonštrukciou a obnovou výťahov. Novostavby tu však nenájdeme. I napriek tomu je toto sídlisko vyhľadávané. Prevládajú tu dvoj a trojizbové byty. Ich ceny po rekonštrukcii sa rovnajú cenám z iných častí mesta. Byty v pôvodnom stave sú však o niečo nižšie ako napríklad na sídlisku Vlčince. S parkovaním je to ako na hociktorom inom žilinskom sídlisku. Áut pribúda, ale parkovacích miest je stále rovnako.

Z histórie

Toto sídlisko bolo postavené v priebehu 80.rokov minulého storočia a stalo sa domovom pre tisíce obyvateľov. Zaujímavosťou je, že všetky ulice sú pomenované podľa stromov. (Napríklad Dubová, Gaštanová, Platanová...)

Súčasnosť

Solinky sa dnes radia v Žiline medzi žiadané lokality na bývanie v meste. Toto sídlisko s vynikajúcou infraštruktúrou, zelenými plochami a občianskym vybavením je príkladom kvalitného mestského života. Dobrá dostupnosť do centra mesta a do ostatných častí mesta je zabezpečená pravidelnou trolejbusovou dopravou. V súčasnosti je tu postavených okolo 4000 bytov, v ktorých býva približne 13.000 obyvateľov. Solinky ponúkajú široké služby pre obyvateľov. Nachádza sa tu niekoľko obchodných centier, supermarketov, lekární, ale aj kaviarní. Okrem toho sú tu aj školy, škôlky, zdravotné strediská a iné dôležité verejné služby, ktoré uľahčujú život obyvateľom.

Voľný čas

Jedným z hlavných pozitív sídliska Solinky je jeho dôraz na zelené plochy a rekreačné možnosti. Na sídlisku sa nachádzajú rozsiahle zelené plochy a detské ihriská, kde si obyvatelia môžu užiť čas s rodinou a priateľmi. Taktiež je tu dostatok možností na prechádzky a športy.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.